Bescherming
tegen overstroming
Nederland is goed beschermd tegen het water, maar overstromingen zijn nooit helemaal te voorkomen. Door zeespiegelstijging is het gevaar toegenomen en dat zal alleen maar groter worden. Vroeg of laat zal Nederland weer overstromen, dat staat vast. Tijdens een overstroming valt vaak de stroom uit, vandaar de keuze voor een boekje. Hierin vindt u praktische informatie om u en uw familie zo goed mogelijk tegen overstromingen te beschermen. Zo bent u beter voorbereid op wat u in de toekomst te wachten staat.
Bestel
het boekje
voor € 7,—


Download tekst (.doc)

 
Overstromingskaart

Woont u onder- of of boven zeeniveau?
Zoek het uit op deze site!


Download kaart (.pdf)

 


Voor een overstroming

Wat zijn de gevaren van een overstroming?
Een overstroming kan soms maar een paar dagen van tevoren voorspeld worden. Evacuatie is dan niet altijd mogelijk. De stroom kan uitvallen; dan is er geen telefoon, geen internet en geen televisie. De rioolpompen werken niet meer en straten komen dan blank te staan. Ook het toilet doorspoelen lukt dan niet meer. Het kan zijn dat er geen of vervuild drinkwater uit de kraan komt, zodat u bent aangewezen op uw drinkwatervoorraad. Tijdens een overstroming helpt de overheid waar mogelijk, maar in eerste instantie bent u op uzelf aangewezen. Dit kan wel drie dagen duren.

Overstromingen in de toekomst
Het klimaat verandert: de zeespiegel stijgt en het regent vaker en harder. Volgens recente berekeningen 1 kan de zeespiegel voor 2100 met één meter stijgen. Dat klinkt nog ver weg maar wereldwijd zijn de gevolgen van klimaatverandering nu al merkbaar. In Nederland zal de zeespiegel stijgen, en rivieren zullen vaker buiten hun oevers treden. Vanwege de zeespiegelstijging kunnen vanaf 2050 de veiligheidseisen van de Deltawerken niet meer gegarandeerd worden.2 Deze ontwikkelingen zijn niet makkelijk te stoppen. We zullen daarom moeten leren leven met de extreme gevolgen van klimaatverandering.

Woon ik in een risicogebied?
Ruim een kwart van ons land ligt onder zeeniveau. In dit risicogebied leven 9 miljoen mensen en meer dan de helft van ons Bruto Nationaal Product wordt daar verdiend. De Noordzeekust is het beste beschermd, daar zijn de dijken bestand tegen een waterpeil dat eens in de 10.000 jaar voorkomt. Langs de rivieren zijn de dijken berekend op een waterpeil van eens in de 250 jaar. Dat is relatief veilig, maar een kwart van de waterkeringen voldoet niet aan deze normen, en van nog eens ca. 30% is onbekend of ze voldoen.3

Hoe bereid ik me voor op een overstroming?
Zorg dat u een noodpakket in huis hebt. Bedenk bij wie u terecht kunt als u naar een hogere verdieping zou moeten en er zelf geen heeft. Bedenk bij wie u terecht kunt als u uw huis zou moeten verlaten vanwege overstromingsgevaar, adressen waar u in geval van nood naartoe kunt. Zoek een alternatieve route om daar te komen, omdat bij evacuatie mogelijk veel wegen vol staan. Zorg dat u weet hoe u gas, water en licht kunt afsluiten in geval van overstroming.

 

Tijdens een overstroming
 

Wat moet ik doen tijdens een overstroming?
Luister naar de rampenzender4. Volg de aanwijzingen van de overheid en hulpverleners op. Als de tijd het toelaat: sla waardevolle spullen op een hoger gelegen plaats op. Bescherm waar mogelijk uw huis tegen water met zandzakken en schotten. Bekijk of mensen in uw omgeving extra hulp nodig hebben. Regel een veilige plek voor uw huisdieren. Zorg voor voldoende voedsel en drinkwater in huis, voor ten minste drie dagen (reken vier liter water per persoon per dag).

Als ik niet weg kan komen?
Ga naar het hoogste punt in uw huis en neem uw radio op batterijen (of opwindradio) en noodvoorraad mee. Zorg dat u een ontsnappingsroute heeft. Zorg desnoods voor gereedschap om het dak te openen. Als het water tot aan uw huis komt: schakel water, gas en elektriciteit uit. Tijdens een ramp kan het telefoonnet overbelast raken. Bel zo min mogelijk en luister voor informatie naar de rampenzender. Volg alle aanwijzingen op. Wacht tot er hulp komt. Als u zelf veilig bent, help mensen in uw buurt die hulp nodig hebben. Waad of rijd nooit door het water heen. Snelstromend water dat boven de enkels staat, kan u al omver gooien en meesleuren.

Evacuatie
In dichtbevolkte gebieden, of in geval van tijdnood, is evacuatie vaak niet mogelijk. U kunt dan beter ‘verticaal evacueren’ door naar het hoogste punt van uw huis te gaan5. Als u opdracht krijgt om te evacueren: sluit gas, water en elektriciteit af. Maak een evacuatiepakket klaar. Sluit de woning af. Controleer of uw buren weten dat ze weg moeten. Doe stevige schoenen en dichte kleding aan. Gaat u met de auto, bereid u dan erop voor dat u langere tijd stil kunt komen te staan op de wegen in verband met filevorming.

Neem de volgende dingen mee:
• Uw noodpakket
• Toiletspullen
• Dekens en extra kleding
• Eten en drinken (ook voor uw huisdieren)
• Campingkookstel met extra brandstof(gas, benzine) een pannensetje en eetgerei
• Een fluitje (om hulp te roepen)
• Touw en een plastic bouwzeil om een schuilplaats te kunnen maken
• Extra brandstof voor uw auto

Als u niet zelf kunt evacueren, neem dan contact op met de hulpverleningsdiensten via 112.

 

Na een overstroming
 
Wat doe ik na een overstroming?
U krijgt bericht als uw woongebied weer veilig is. Ga niet zelf op onderzoek uit. Pas op, er kunnen zich scherpe of zware objecten onder water bevinden. Let op voor instortingsgevaar bij het binnen gaan van gebouwen. Vermijdt contact met electriciteitskabels en stopcontacten. Het overstromingswater kan verontreinigd zijn, was u handen dus goed nadat u ermee in aanraking komt. Neem de schade op aan uw woning. U kunt zich in Nederland niet verzekeren tegen overstromingsschade, maar de overheid kan een deel vergoeden via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts)6.

Als ik wil emigreren?
Mocht u woonplaats vaker overstromen, dan kunt u overwegen een nieuwe woonlocatie te zoeken boven zeeniveau. In andere provincies is nog genoeg ruimte en vaak zijn de huizenprijzen gunstiger dan in de Randstad. Als u naar het buitenland wilt moet u er rekening mee houden dat emigratie in de toekomst moeilijker zal worden. Wereldwijd zullen veel gebieden met droogte of overstroming bedreigd worden, en dit zal leiden tot miljoenen klimaatvluchtelingen7. Niet elk land zal deze klimaatvluchtelingen willen opvangen8.
 
Noodpakket
 
• Zaklamp met reservebatterijen
• Drinkwater en houdbaar voedsel (ook voor huisdieren)
• Radio op batterijen of opwindradio. Stel de regionale rampenzender in4
• Warme waterdichte kleding en dekens
• Rubber handschoenen en laarzen
• Een EHBO doos met eerstehulphandboekje
• Lucifers in waterdichte verpakking en kaarsen

Meer informatie op www.crisis.nl

Checklist bij Evacuatie
 

• Zorg dat u een radio op batterijen of een opwindradio heeft, stel de regionale rampenzender4 in
• Zorg dat u een noodpakket heeft
• Bedenk bij wie u terecht kunt als u uw huis zou moeten verlaten
• Zoek een alternatieve route om daar te komen, omdat bij evacuatie mogelijk veel wegen vol staan
• Maak een lijst van uw meest waardevolle bezittingen zodat u deze snel in veiligheid kunt brengen
• Maak een lijst van zaken die belangrijk zijn voor kinderen indien u moet evacueren

 

 


Over deze uitgave en bronvermelding

Deze uitgave is samengesteld uit informatie van de Rijksoverheid, KNMI, lokale overheden, en de overstromingsinstructies van het Environment Agency (UK). Bescherming tegen Overstromingen is een burgerinitiatief om mensen te informeren over de gevaren van een overstroming en hoe men zich het beste kunt voorbereiden. Concept, uitgave, redactie en ontwerp door Ruben Pater, 2014. Website door Bruno Landowski. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Klimaat
http://www.knmi.nl/klimaatscenarios/
http://www.ipcc.ch/
http://www.changemagazine.nl/

Overstromingen

Overstromingen
http://www.zeelandveilig.nl/
http://www.nederlandveilig.nl/
http://www.environment-agency.gov.uk/homeandleisure/floods/31644.asp

Overheid
http://www.deltacommissie.com/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/deltaprogramma
http://www.helpdeskwater.nl

Watermanagement industrie
http://www.nwp.nl